Hướng dẫn chèn Adsence cho Genesic Child theme

Chèn Adsence sau bài viết mới nhất

Áp dụng cho trang chủ, Phân trang , Category , …

chen adsence vao genesic theme

Truy cập vào Wp-admin -> Appearnace-> Editor -> Theme Functions (functions.php)

chen-adsence-genesic-theme

Code chèn Adsence ở vị trí sau bài viết đầu tiên :

add_action('genesis_after_post', 'ad_after_first_post');
function ad_after_first_post() {
global $loop_counter;
if (!is_singular() && $loop_counter == 0) { ?>
ADSENSE CODE

Adsence dưới tiêu đề bài viết & cuối mỗi bài viết

Demo : http://thuthuatwordpress.com/adsencegenesic/quattro-child-theme-for-genesis-framework

Thủ thuật này sử  dụng Adsence Plugin AdsenceMan:

Download Plugin : http://adf.ly/CHed6