Hướng dẫn thêm Domain và tạo Sub Domain vào Host

Phần 1: Thêm Domain

Click vào tùy chọn này trong trang quản lý host

 

 

 

Cài wordpress nhanh chóng với công cụ có sẵn

 

 

 

PHẦN II: TẠO SUB DOMAIN

CLICK VÀO TÙY CHỌN SUB-DOMAIN

xong, bây giờ có thể cài wordpress cực nhanh với công cụ Fantatisco.