Link building: Thủ thuật xây dựng Backlink với diễn đàn, Blog

Bài viết này hướng dẫn cách tìm các diễn đàn, blog theo từ khóa để tạo Backlink . Cách này thủ công nhưng rất đơn giản và Backlink có giá trị cao ( dùng cho site chính, các site vệ tinh có thể dùng auto tool )  . Đối với diễn đàn thì BL có thể Dofollow, còn blogspot, wordpress thì gần như 100% Nofollow . Để xây dựng hệ thống backlink tự nhiên ( natural backlink ) thì PHẢI có Do lẫn Nofollow, tỷ lệ liên kết Nofollow cao hơn ( khoảng 60% – 70% ) Các link Nofollow vẫn được tính và ảnh hưởng tích cực đến thứ hạng toàn bộ site ( hoặc từ khóa ) , do đó, không cần tập trung kiếm Dofollow backlink .

Xem Video hướng dẫn cách thu thập danh sách blog, diễn đàn cùng chủ đề + Comment ( Download Video↓ )

Các bước thực hiện :

  • B1: Xây dựng list long tail keyword
  • B2: Tìm diễn đàn, blog blogspot, wordpress ( wordpress.com & wordpress self host ) cùng chủ đề theo từ khóa
  • B3: Comment
  • B4: Lưu lại danh sách các URL đã tạo backlink thành công

Lưu ý: Đối với Blogspot, Comment ở chế độ tài khoản blogger sẽ chuyển tới trang G+

Không trực tiếp chuyển đến trang đích cần SEO, do đó khuyến nghị  sử dụng OpenURL hoặc Tài khoản WordPress.com để tạo backlink theo anchor text.

Bonus: Chiến thuật comment đối với các site tiếng Anh →