Promote Affiliate Link trên Facebook Note

Facebook Note là nơi chia sẻ thông tin, ghi nhận lại các khoảnh khắc đáng nhớ, các hình ảnh, Nhật ký,… <=định nghĩa của thần dần Facebook, đối với Affiliate Marketer thì đây là nơi lý tưởng để promote sản phẩm Aff ( clickbank, amazon,… )

Các trang ghi chú này có thứ  hạng khá cao và không hạn chế đăt Affiliate Link, trước giờ  rất hiếm tài khoản FB bị Ban vì Spam quảng cáo Affiliate, do đó, có thể tạo hàng chục tài khoản Facebook để chiến tẹt ga 😉

promote affiliate product on facebook

Format trong phần văn bản sử  dụng HTML thông thường ( Tiêu đề h1, In đậm, gach chân, in nghiêng, chèn ảnh, chèn Affiliate link,…. ) chỉ việc  copy & paste 🙂

promote affiliate product on facebook